Keurslager Van Baaren (inschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63340712), verleent je hierbij toegang tot vanbaaren.keurslager.nl en nodigt je uit het aangebodene te kopen.

Keurslager Van Baaren behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid

Keurslager Van Baaren spant zich in om de inhoud van vanbaaren.keurslager.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op vanbaaren.keurslager.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Keurslager Van Baaren.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op vanbaaren.keurslager.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Keurslager Van Baaren. Voor op vanbaaren.keurslager.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Keurslager Van Baaren nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Keurslager Van Baaren.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Keurslager Van Baaren, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Wij draaien op Midmid